Home » 2016 » Tháng Tám

Hầm trú bom biến thành trang trại rau sạch ở London

Tận dụng hầm trú bom bỏ hoang dưới lòng đất, hai doanh nhân người Anh xây dựng thành công mô hình trang trại trồng rau thủy canh nhiều tầng.  Trang trại Growing Underground nằm bên dưới những đường phố ở khu Clapham, Anh. Ra đời trong một hầm trú...
Continue reading